2016-09-21

Framgång genom att låta det vara skoj – ambitionen är att göra Ashton Hayes klimatneutralt

Att komma till Ashton Hayes några mil söder om Liverpool är som att komma till en helt vanlig brittisk by. Under ytan finns något helt annat – en by vars cirka 1000 invånare minskat sina utsläpp med ungefär 40 procent de senaste tio åren.

År 2006 kom en majoritet av hela byn till ett möte för att bestämma om byn skulle bli klimatneutral i framtiden. Några var skeptiska men de flesta tyckte att det var en lovande idé som passade den relativt välbärgade byn. Sedan dess har mycket hänt och allt har skett med mottot att det ska vara skoj, eller som grundaren Gary Charnock uttrycker det – det spelar ingen roll om vi lyckas eller inte bara vi har roligt under tiden.

Projektet har varit så framgångsrikt att människor flyttat till Ashton Hayes för att kunna vara en del av denna omställning. Flera internationella besökare har inspirerats av erfarenheterna och andra samhällen har följt efter, till exempel Notteroy i Norge och Eden Mills i Kanada.

Det finns lärdomar att dra för staten

Trots att projektet framförallt är ett medborgarinitiativ finns det saker som staten gjort som hjälpt byn i sin framgång. De har tagit del av statliga pengar för vissa större investeringar under de två perioder som det varit tillgängliga. Periodvis har staten säkerställt att det finns resurser för information och kunskapsutbyte. Enligt Roy Alexander, en av de främsta entusiasterna som dessutom är professor vid Universitet i Chester, konstaterar dock att det viktigaste varit stödet från det mer lokala styret i Cheshire.

Många gemensamma och individuella projekt har genomförts

Åtgärderna för att minska utsläppen av växthusgaser rör sig om allt från att sätta på sig en extra tröja istället för att höja värmen till att skolan numera försörjs med el från solceller. Allt sker dock med medvetna val, individuellt eller tillsammans. Det sker helt och hållet på frivillig väg.

Numera har byn ett eget bolag för produktion av förnybar elektricitet. Ett projekt för att på ett smart sätt integrera denna elproduktion till största nytta för Ashton Hayes har påbörjats. Detta sker i samarbete med universitetet i Chester.

Betydande utsläppsreduktioner

10 år efter att projektet startade har Ashton Hayes utsläpp av växthusgaser minskat med 40 procent och en hel del talar för att utsläppen kommer att minska med ytterligare 40 procent de kommande åren. Den stora svårigheten är att minska utsläppen från transporter då byn är beroende av resor till närbelägna större orter även om flygresor minskat, cyklandet ökat och elbilar blivit en allt vanligare syn i samhället.

Vad kan Sverige lära av Ashton Hayes?

Framförallt visar projektet på kraften i att förenas kring ett projekt som kan sammanföra människor i en positiv riktning. I Ashton Hayes är 98 procent lyckliga av att bo i byn och hälften av invånarna lägger varje vecka sin fritid på att tillsammans med andra utveckla samhället. Projektet visar också att statliga insatser i form av investeringsstöd och kunskapsutbyte har betydelse. För ett riktigt lyckat projekt behövs båda.

Denna rapport är skriven av Tobias Persson vid Tillväxtanalys kontor i Stockholm och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.