2016-09-26

Amerikanska presidentkandidaternas positionering i innovations- och forskningspolitiska frågor

Denna kortrapport beskriver några skillnader och likheter hos de två amerikanska presidentkandidaterna Hillary Clinton och Donald Trump kring deras syn på politikens roll inom innovation och FoU. Detta som ett komplement till den mer allmänt hållna rapporteringen kring presidentvalet i media.

Redogörelsen bygger främst på Information Technology & Innovation Foundations (ITIF) rapport ”Clinton vs. Trump: Comparing the Candidates’ Positions on Technology and Innovation”(2016-09-06). Clinton har vid tidpunkten för rapporten tagit ställning inom 61 av 69 punkter inom forsknings-, innovations- och näringspolitik samtidigt som Trump endast uttalat sig inom knappt hälften av punkterna, 34 av 69.

Läs hela rapporten Pdf, 630.9 kB.

Kortrapporten är skriven av Hannes Nilsson, praktikant vid Tillväxtanalys Washingtonkontor, tillsammans med Andreas Larsson vid Tillväxtanalys Washingtonkontor och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakning.