2016-09-29

Var står Make in Indiaprogrammet efter två år?

Make in India är BJP-regeringens övergripande plan för att skapa jobb och kompetensutveckling inom 25 utvalda sektorer. Initiativet syftar till att locka fler företag (både utländska och inhemska) att etablera tillverkning i Indien, för att långsiktigt öka industrins andel av BNP från dagens 15 till 25 procent. För att lyckas med detta lanserades i slutet av september 2014 en mängd förslag för att förbättra affärsklimatet i Indien.

Rapporten uppdaterad främst enligt Världsbankens nyligen uppdaterade EoDB-index.

Efter två år kan man konstatera att Indien nu är det land som tar emot mest utländska direktinvesteringar i världen och att regeringen efter omfattande förhandlingar med oppositions­partierna lyckats få den stora skatte­reformen Goods and Services Tax[1] (GST) genomförd. Andra framsteg är att företagens administrativa börda har minskat och att taket för utländska investeringar inom ett antal sektorer har höjts. Vidare vittnar de svenska företagen om en större öppenhet och vilja hos den indiska regeringen att lösa enskilda hinder.

Läs hela rapporten Pdf, 299.8 kB.

Rapporten är skriven av Felix Nyström vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.