2016-10-10

Seminarium: Innovation Hubs & Global Entrepreneurship

Tisdagen den 27 september anordnade Tillväxtanalys i samarbete med Sveriges ambassad i Washington ett seminarium kring innovationshubbar och entreprenörskap.

Intresset för globala städer – där Stockholm anses vara en ledande sådan – väcker nyfikenhet för syskonstäder och vad vi kan lära av dessa. San Diego har ofta liknats vid Stockholm, och ett syfte med seminariet var att föra samman regionerna och utbyta kunskaper och lärdomar från processen att öka städers attraktionskraft. Seminariets bestod av inledningsanförande följt av paneldiskussioner med utgångspunkt i två områden:

  • The role of global cities for trade, innovation and growth
  • Entrepreneurial dynamics and the role of business regulations in a global perspective

Läs hela rapporten Pdf, 1.6 MB.

Kortrapporten är skriven av Hannes Nilsson, praktikant vid Tillväxtanalys Washingtonkontor och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakning.