2016-11-28

Indiens satsning på solenergi

Den här rapporten beskriver kortfattat Indiens energimix och landets beroende av kolkraft, innan den redogör för Indiens storsatsning på solenergi. Fokus är på generering och användning av elenergi.

Läs kortrapporten här Pdf, 283.4 kB.

Rapporten är skriven av Felix Nyström vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.