2016-11-28

Startup Europe India Network

I våras lanserades Startup Europe India Network (SEU-IN)¹, ett samarbete mellan EU-kommissionens Startup Europe-initiativ och en europabaserad indisk risk­kapitalist. EU-delegationen lokalt i Indien stödjer också projektet. Målsättningen är att koppla samman de europeiska och indiska ekosystemen för startups och därmed främja ökade investeringar och samarbete. Startup Europe har tidigare startat en liknande satsning mot USA.

I mitten av oktober besökte de ansvariga för SEU-IN New Delhi och Bengaluru tillsammans med europeiska riskkapitalbolag för att få en inblick i det indiska startup-ekosystemet.

Vid ett möte med den högste tjänstemannen på Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ramesh Abhishek, och främjandeorganet Invest India presenterades den indiska regeringens reformer och program för att främja företagande i allmänhet och entreprenörskap och startups i synnerhet. Abhishek lyfte särskilt fram att DIPP gärna tar emot förslag på hur affärs- och investeringsklimatet kan förbättras i landet. Från Invest India lyfte man fram att Indien får 150 nya internetanvändare varje minut, att medelåldern år 2025 kommer att vara 29 år och att Indien examinerar 7 miljoner universitetsstudenter varje år. Med andra ord finns det i Indien både en marknad och kvalificerad – och ung – arbetskraft, enligt Invest India.

Startup EU-India Summit

Höjdpunkten för delegationsbesöket var konferensen Startup EU-India Summit i Bengaluru, med deltagande också från flertalet indiska startups, företagare och investerare samt nationella och regionala främjar­organisationer från EU.

SEU-INs grundare Praveen Paranjothi lyfte i sitt anförande fram att europeiska företag varit i Indien sedan början av 1900-talet och att handeln mellan EU och Indien är omfattande, men att det finns få exempel på utbyten på startup-området. Detta vill SEU-IN ändra på, då det är nyföretagande som kommer vara drivande i jobbskapandet framöver, både i Indien och i EU, enligt Praveen.

Anförandet fick medhåll av EU:s ambassadör till Indien, som lyfte fram att initiativet var ett bra exempel på offentlig-privat samverkan, vilket enligt honom bådar gott då rent offentligt drivna initiativ stannar vid just initiativ. Han såg också att startupsamarbete var en utmärkt väg för att utöka det generella utbytet och partnerskapet mellan EU och Indien.

Vid efterföljande paneldiskussioner lyftes olika europeiska länders och regioners främjarsatsningar för start­ups fram. Däribland Estlands digitaliseringssatsningar, E-residency (som ger investerare från utanför EU möjlighet att få ett digitalt medborgarskap som tillåter dem att driva företag inom EU:s inre marknad) och Berlins delstatsregerings startup-utbyte med Bangalore.

I Indien etablerade riskkapitalbolag lyfte fram att investerare ännu inte penetrerat den indiska marknaden på djupet, utan hittills fokuserat på de största städerna (trots att en majoritet av den indiska befolkningen bor på landsbygden). Det framhölls också att de främsta startup-företagen i Indien håller väldigt hög klass i en internationell jämförelse.

Från publiken hördes bland annat att EU, och dess medlemsländer, behöver anstränga sig mer för att hamna på indiska startups radar — för närvarande fokuserar de absolut flesta på Silicon Valley.

Rapporten är skriven av Felix Nyström vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.