2016-12-16

Syntetiska bränslen från kol är långt ifrån dött

Under andra världskriget producerades syntetiska drivmedel från kol. Detta alternativ fick en renässans i början av 1980-talet i och med andra oljekrisen. Många planer togs fram men realiserades aldrig. Priset på konventionell olja var betydligt lägre än priset på syntetisk olja från kol. Undantaget var Sydafrika där oljeimporten ströps till följd av Apartheid. Syntetisk olja från kol är fortfarande en viktig industri i Sydafrika.

Att producera syntetiska bränslen från kol innebär omfattande utsläpp av växthusgaser. Syntetisk bensin från kol ger upphov till mer än dubbelt så mycket utsläpp av växthusgaser som bensin från konventionell olja. Orsaken till detta är det högre kolinnehållet och den energi som krävs för att omvandla kol till ett flytande bränsle. Enda möjligheten att skapa en likvärdig klimatbelastning som för konventionell olja är att använda koldioxidavskiljning och lagring.

I denna utblick beskrivs utvecklingen i Kina som accelererat under senaste åren. Underlaget är framtaget av Micael Hagman och Linda Westman vid Tillväxtanalys kontor i Peking samt Tobias Persson vid Tillväxtanalys kontor i Stockholm.

Läs hela rapporten Pdf, 306.8 kB.