2016-12-20

Hållbar värme och kyla i Kina och Japan

Hållbar värme och kyla är en del av den svenska exportstrategin på energiområdet. Sverige är ett föregångsland inom området, inte minst när det gäller fjärrvärme och värmepumpar.

Syftet med dessa rapporter är att beskriva hur värmemarknaden fungerar i Kina och Japan samt att undersöka vilka möjligheter det finns för svenskt exportfrämjande.

Läs rapporten från Kina Pdf, 283.5 kB.

Läs rapporten från Japan Pdf, 1.1 MB.

Rapporten från Kina är framtagen av Micael Hagman och Linda Westman vid Tillväxtanalys kontor i Peking samt Tobias Persson vid Tillväxtanalys kontor i Stockholm.

Rapporten från Japan är framtagen av Mats Engström, Toru Kodama och Lisa Hedblom vid Tillväxtanalys kontor i Tokyo samt Tobias Persson vid Tillväxtanalys kontor i Stockholm.