2016-12-20

Japans satsningar på innovationer inom fintech

Investeringar i fintech (finansiell teknologi) ökar i Japan precis som på många andra marknader. År 2016 kommer bli ett rekordår vad gäller nystartade företag och investeringar inom denna relativt nya sektor. Ett antal företagsacceleratorer fokuserar nu på fintech och flera av Japans större företag letar globalt efter strategiska investeringar inom området. Drivande aktörer är de inhemska största bankerna och IT-företagen som har dessa banker som kunder för sina finansiella IT-system. Bankerna ser framför sig att kunna erbjuda nya tjänster för sina kunder.

Den japanska regeringen ser fintechindustrin som språngbräda dels för ökad tillväxt, dels som ett sätt att vitalisera och öka innovationsgraden i landets finansiella sektor. Det finns pågående initiativ för lagändringar som ska möjliggöra att bankerna kan dra nytta av nya teknologier för transaktioner, utlåning, identifiering, virtuella valutor med mera. En viktig lagändring gör det möjligt för banker att investera direkt i fintechföretag för att dra nytta av de nya teknologierna. Landets lagstiftning för bland annat vilka IT-system som tillåts användas av finansiella aktörer har bedömts som alltför restriktiv och har hämmat innovation.

Läs hela rapporten som är skriven på engelska Pdf, 329.6 kB.

Rapporten är skriven av Toru Kodama vid Tillväxtanalys kontor i Tokyo och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.