Ung man arbetar vid laptop utomhus i skymning med utsikt över stadsmiljö

Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

Är arbetsmobilitet en kanal för överspillning från kunskapsintensiva företag?

Syftet med den här studien är att utforska spridningseffekter från stora kunskapsintensiva investeringar (SKI). Analysen fokuserar på hur arbetskraftsflöden från kunskapsintensiva företag påverkar rekryterande företags produktivitetsutveckling.

När människor byter jobb från ett företag till ett annat tar de med sig kunskaper som har effekt på det rekryterande företagets produktivitet. Den centrala frågeställningen i den här studien är om arbetskraftsmobilitet är en reell externalitet.

Studien avgränsas till arbetsgivarebyten från Sveriges mest kunskapsintensiva företag. Skillnader i produktivitetsutveckling undersöks med en ekonometrisk modell (difference-in-differences) som går ut på att man jämför utvecklingen i rekryterande företag och en kontrollgrupp vilken här utgörs av företag som rekryterat personal men inte från de mest kunskapsintensiva företagen.

Är arbetsmobilitet en kanal för överspillning från kunskapsintensiva företag?

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev