Kvinnor som samarbetar vid dator

Studieområde: Strukturomvandling

En kvantitativ analys av AI-användning och produktivitet i företag

Publiceras: Första kvartalet 2023. För att öka kunskapen om hur artificiell intelligens (AI) påverkar utveckling och tillväxt inom svenskt näringsliv, undersöker vi om det finns något samband mellan AI-användning och produktivitet.

Vi genomför en kvantitativ analys av hur AI används av företag i olika sektorer, storleksklasser och regioner.

Med hjälp av mikrodata från SCB besvaras följande frågeställningar:

  • Finns det något samband mellan företags AI-användning och produktivitet?
  • Vad karaktäriserar företag som använder AI, avseende exempelvis branschtillhörighet, företagsstorlek och region?

Studien bidrar till en fördjupad bild av hur AI omformar svenskt näringsliv.

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

En kvantitativ analys av AI-användning och produktivitet i företag

En del av kunskapsprojektet:

Delstudier

Den här studien är en del av ett kunskapsprojekt där följande studier också ingår.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev