Händer som arbetar i industriprocess

Studieområde: Strukturomvandling

Företagens användning av AI i sina verksamheter

Publiceras: hösten 2022

För att skapa ett underlag till politiska beslut samt ge en bild av nuläget, är det viktigt att utreda hur AI används av det svenska näringslivet. Denna studie kommer bidra till en fördjupad kunskap kring dessa förändringar genom att studera hur företag använde AI i sin verksamhet.

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) har tilltagit under de senaste två decennierna i flera delar av samhället, och näringslivet utgör inget undantag. Förväntningarna är stora på hur AI kommer att påverka ekonomin, men ännu finns inga tydliga resultat kopplade till AI och företagens produktivitet. Det råder därav osäkerhet för vilka effekter AI har på det svenska näringslivet och på konkurrenskraften.

Analysen utgår från ett antal fall av företag som använder AI, vilken affärsnytta de ser i det och vilka svårigheter de uppfattar i relation till detta. Även statliga stöd i relation till företagens implementering av AI studeras.

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Företagens användning av AI i sina verksamheter

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev