Samhällsvy, skateboardramper under bro i bostadsområde med hyreshus

Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

Elintensiva företags ekonomiska struktur och utveckling

Leverans: september 2022.

Projektets syftet är att utforska elintensiva företags ekonomiska struktur och utveckling samt effekter av ett subventionerat elpris.

Studien består av tre delar. Den första är en deskriptiv analys där vi redogör för elintensiva företags ekonomiska struktur och utveckling utifrån sysselsättning (även yrken och utbildning), produktion, handel, lokaliseringsmönster.

I den andra delen undersöks elintensiva företags bakåt och framåtlänkar till andra branscher i Sverige, i syfte att förstå och förklara sidoeffekter (indirekta) av elintensiva företag.

Den tredje delen är en fördjupande analys om företag som erhållit subventionerat elpris har högre produktivitets- och sysselsättningsutveckling jämfört med företag som inte har subventionerat elpris eller annan kontroll/referensgrupp. Ett särskilt fokus riktas mot nyare elintensiv verksamhet som sedan några år ges subventionerat elpris. Studien tas fram med bas i mikrodata från IFDB (som kompletteras med nya uppgifter om företagens energianvändning från FRIDA-registret) samt specialbeställda input-output tabeller.

Elintensiva företags ekonomiska struktur och utveckling

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev