Samhällsvy, skateboardramper under bro i bostadsområde med hyreshus

Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

Samhällsekonomiska effekter av elintensiva företag

Leverans: mars 2022.

Projektet syftet är att undersöka samhällsekonomiska effekter av elintensiva företag och samhällsekonomiska effekter av åtgärder som direkt eller indirekt påverkar elintensiva företag.

En särskild del av uppdraget är förstå hur elintensiva företag påverkas av givna omvärldsförändringar, såväl de som Sverige har rådighet över (t.ex. förändringar av energiskatten på el), som konsekvenser av beslut som tas på andra nivåer (t.ex. policies beslutade inom ramen för EU-samarbetet). I fokus är effekter på produktivitet, sysselsättning och internationell handel samt implikationer för andra icke elintensiva företag och hushåll.

Studien tas fram med stöd av allmänjämviktsmodeller (CGE-CERE; EMEC) och andra, i sammanhanget, lämpliga verktyg (t.ex. egna modeller med bas i data från IFDB). En sektormodell sätter ljuset på företag i skogssektorn, vilken inkluderar viktig traditionell elintensiv industri. Även modeller för nyare typer av elintensiva företag kan tillämpas. En särskild applikation kan göras på svenska regioner (ex. fyra elprisregioner). Ekonometriska modeller baserade på mikrodata ger möjligheter att göra beskrivningar på anläggningsnivå.

Samhällsekonomiska effekter av elintensiva företag

En del av kunskapsprojektet:

Delstudier

Den här studien är en del av ett kunskapsprojekt där följande studier också ingår.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev