Samhällsvy, skateboardramper under bro i bostadsområde med hyreshus

Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

Ska staten främja elintensiva företag: Motiv, styrmedel och effekter

Leverans: mars 2023.

Projektets syftet är att utforska hur styrmedelsmixen i Sverige och några jämförbara länder är utformad för att stödja och främja elintensiva företag.

Den centrala frågeställningen är att diskutera om och hur olika statliga insatser förbättrar den samhällsekonomiska nyttan med en växande elintensiv företagssektor. Angreppssättet är att göra en komparativ analys av hur Tyskland, Finland och Sverige (eventuellt Kanada och Polen) arbetar strategiskt för att stödja och främja elintensiva företag. Studien ska specifikt undersöka och redogöra för:

  • vilka styrmedel länderna använder
  • vad motiverar de olika insatserna
  • hur hanteras risken att särintressen styr
  • vilka effekter bedöms insatserna ha

Information samlas in utifrån relaterad forskning och annan relevant rapportering samt intervjuer med representanter från respektive land.

Ska staten främja elintensiva företag: Motiv, styrmedel och effekter

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev