Studieområde: Innovationsförmåga

Är insatser inom regional utvecklingspolitik i linje med vad som behövs för en regional återhämtning vid ekonomiska kriser?

Leverans: maj 2022

En analys av om insatserna inom regional utvecklingspolitik är i linje med vad som behövs för en regional återhämtning vid ekonomiska kriser. Studien tar sin utgångspunkt från tidigare studier och fördjupar kunskapen om de policyinitiativ som använts för att stimulera regional återhämtning. Vi studerar ett urval åtgärder som har initierats nationellt, regionalt och lokalt under våren 2020 i syfte att stödja den ekonomiska utvecklingen. Regionala/lokala tillväxtnoders betydelse för det omkringliggande området uppmärksammas.

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Publicerad: 2021-02-08

Är insatser inom regional utvecklingspolitik i linje med vad som behövs för en regional återhämtning vid ekonomiska kriser?

Serienummer: Kunskapsprojekt

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev