Studieområde: Innovationsförmåga

Den regionala tillväxten/utvecklingen under Coronapandemins första fas

Leverans: september 2022

En analys av den regionala tillväxten/utvecklingen under coronapandemins första fas utifrån hur den har drabbat regionerna. Vi följer den regionala ekonomin brett avseende näringslivsstruktur och arbetsmarknad. Vi tittar på vilka regioner som har påverkats mer eller mindre och hur olika branscher har drabbats. Vi gör en fördjupad analys av besöksnäringen. Studien har en kvantitativ inriktning och avgränsar sig till att teckna en beskrivande utveckling ur ett regionalt perspektiv. Studien planeras så att data från åren 2020–2021 kan inkluderas.

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Publicerad: 2021-02-08

Den regionala tillväxten/utvecklingen under Coronapandemins första fas

Serienummer: Kunskapsprojekt

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev