Studieområde: Innovationsförmåga

En analys av målkonflikter mellan transformativ innovationspolitik och regleringar

Transformativa processer för gröna innovationer påverkas ofta av att det finns starka särintressen, inte minst etablerade företag, som riskerar att stoppa eller åtminstone bromsa utvecklingen. Meckling och Nahm (2018) visar exempelvis hur USA har använt reglering för att stimulera en utveckling av amerikanska elbilar. Tysklands fordonsindustri har motverkat denna form av reglering på nationell och EU-nivå. Vi analyserar faktorer som avgör om särintressen får stark påverkan på reglering av gröna innovationer samt hur dessa särintressen kan hanteras.

Analysen utgår från en litteraturgenomgång och en komparativ studie av hur Sverige och ett par andra länder har använt reglering för elbilar, batterier och lagring i elnät.

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Publicerad:

En analys av målkonflikter mellan transformativ innovationspolitik och regleringar

Serienummer: Kunskapsprojekt

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev