Studieområde: Innovationsförmåga

En analys av regionalpolitiken i Norden – vad gör grannarna och varför?

Leverans: 15 september 2021

En jämförande studie av nordiska länders regionalpolitik med fokus på specifika insatser för att stärka regioners omställningsförmåga i situationer med starkt omvandlingstryck.9 Vi tittar på täckningsgrad, det vill säga om insatser är uniformt utformade i hela målområdet eller fokuserade på regionala/lokala tillväxtnoder. Vi undersöker den logiska kopplingen mellan regional problembild, mål och medel samt tillgången till resurser och vilka erfarenheter som har ackumulerats från tidigare insatser.

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Publicerad: 2021-02-08

En analys av regionalpolitiken i Norden – vad gör grannarna och varför?

Serienummer: Kunskapsprojekt

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev