Studieområde: Innovationsförmåga

En omvärldsanalys - hur regleras teknikinnovation?

En omvärldsanalys av tillvägagångssätt för att proaktivt hantera teknikinnovation i utformningen av regleringar och för att utvärdera processer i samband med regleringsförändringar. Hur regleras teknikinnovation proaktivt och hur sätter man upp utvärderingsprocesser vid reglering av teknikinnovationer? Vi tittar närmre på modeller för att introducera ny teknik från olika sektorer och länder.

Omvärldsanalysen sammanställer och analyserar olika sektorers och länders processmodeller för exempelvis introduktion av nya läkemedel eller medicinsk teknik och regulatoriska sandlådor. Vi analyserar förutsättningarna för olika reglerande aktörer, såsom myndigheter, regering, kommuner eller riksdag. Analysen genomförs i samråd med KOMET.

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Publicerad:

En omvärldsanalys - hur regleras teknikinnovation?

Serienummer: Kunskapsprojekt

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev