En kvinna med VR-glasögon.

Studieområde: Innovationsförmåga

Fallstudier över regleringsutmaningar av framväxande teknik

Institutioner förändras över tid. Vissa blir obsoleta och avvecklas medan andra utvecklas. Just nu pågår flera olika experiment för att anpassa regleringar till att bli mer effektiva när framväxande teknik och dess applikationer utmanar befintligt regelverk.

Denna studie syftar till att beskriva och analysera empiriska fall där ny teknik utmanar befintliga regleringar. Vi är speciellt intresserade av hur berörda myndigheter och lagstiftare har hanterat detta och hur det har påverkat utfallet.

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Publicerad:

Fallstudier över regleringsutmaningar av framväxande teknik

Serienummer: Kunskapsprojekt

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev