Studieområde: Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik

Hur har olika regioner och branscher påverkats av Coronapandemin?

Leverans: februari 2023.

Vi följer via registerdata den regionala ekonomins utveckling avseende näringsstruktur och arbetsmarknad. Vi genomför även en fördjupad analys av besöksnäringen, såväl kvantitativ som kvalitativ. En första omgång intervjuer bryts ut och förhandslevereras redan december 2021.

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Publicerad:

Hur har olika regioner och branscher påverkats av Coronapandemin?

Serienummer: Kunskapsprojekt

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev