Fasaden på ett höghus med många upplysta fönster

Studieområde: Kapitalförsörjning

Hur ser policymixen ut för snabbväxande företag i olika länder?

Leverans:

En analys av hur policymixen ser ut för snabbväxande företag i olika länder och vad vi redan vet om politikens effekter. Syftet är att sammanställa de policyinstrument som används i Sverige, EU och utvalda andra länder (konkurrenter och föregångare).Vi genomför även en forskningsöversikt av akademiska artiklar och grå litteratur, särskilt utvärderingar. ...

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Publicerad:

Hur ser policymixen ut för snabbväxande företag i olika länder?

Serienummer: Kunskapsprojekt

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev