Studieområde: Innovationsförmåga

Vad kännetecknar regioner med god återhämtningsförmåga?

Leverans: december 2021

Ekonomiska chocker påverkar regioner olika och det finns ett stort behov av att bättre förstå de platsspecifika konsekvenserna och de rumsliga mönstren av hur återhämtning sker på lokal och regional nivå. Vi undersöker vad som särskiljer regioner med god återhämtningsförmåga från andra regioner och tittar på vilka mekanismer som är betydelsefulla för ekonomisk återhämtning. Studien tar sin utgångspunkt i 90-talskrisen och följer regionerna fram till den pågående coronapandemin. Vi studerar ett urval av regioner med tydliga skillnader.

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Publicerad: 2021-02-08

Vad kännetecknar regioner med god återhämtningsförmåga?

Serienummer: Kunskapsprojekt

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev