Studieområde: Internationalisering

Varför avtar globaliseringen?

Leverans: andra halvåret 2021

Den första delstudien i ramprojektet kartlägger den avtagande globaliseringen och dess orsaker med hjälp av OECDs nya globala input-output databas för åren 1995 till 2018 som publiceras vårterminen 2021. Drivs utvecklingen av ökad protektionism som vissa hävdar, eller minskade kostnadsfördelar av att lägga ut produktionen som andra hävdar. Eller handlar det om att företagen har blivit mer medvetna om riskerna i den globala ekonomin och anpassat sig därefter?

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Publicerad:

Varför avtar globaliseringen?

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev