Studieområde: Internationalisering

Vilka lärdomar har näringslivet dragit av coronapandemin?

Leverans: mars 2021

Denna rapport redovisar en enkätundersökning i samarbete med Svenskt Näringsliv som tittar på vilka branscher som drabbades av störningar i sina internationella leveranskedjor under Coronapandemins första år; om störningarna var tillfälliga eller fortfarande pågick när enkäten genomfördes i november 2020; vilka åtgärder som har vidtagits eller planerats för att minska sårbarheten; samt vilken roll som staten kan spela för att minska riskerna för företagen.

Publicerad:

Vilka lärdomar har näringslivet dragit av coronapandemin?

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev