Studieområde: Internationalisering

Vilka lärdomar har näringslivet dragit av finanskrisen 2008–09?

Leverans:

Tillväxtanalys har tillgång till anonymiserade mikrodata där vi kan följa de anpassningar som företagen har gjort efter finanskrisen 2008-09. Har inköpen blivit mindre globala och hur påverkar detta företagets risker och kostnader? Har exporten blivit mindre global och hur påverkar detta företagets risker och exporttillväxt?

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Publicerad:

Vilka lärdomar har näringslivet dragit av finanskrisen 2008–09?

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev