Studieområde:

Coronastöd – ett företagarperspektiv

Vilka för- respektive nackdelar har företagen själva upplevt med de olika stöden?

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Coronastöd – ett företagarperspektiv

Serienummer: Regeringsuppdrag

Diarienummer: 2021/5

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev