Studieområde:

Coronastöden – en uppdaterad internationell utblick

Leverans: Jan-feb 2022

Hur har coronastödens sammansättning och utformning utvecklats det senaste året i ett urval av andra länder? Hur sker avvecklingen av stöden och hur genomförs utvärderingar?

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Coronastöden – en uppdaterad internationell utblick

Serienummer: Regeringsuppdrag

Diarienummer: 2021/5

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev