Studieområde:

Coronastödens vinnare och förlorare

Leverans: Jan-feb 2022

Har coronastöden utformats på ett sätt så att alla företag har lika goda möjligheter att vid behov utnyttja stöden? Eller har stöden varit utformade på ett sätt som gjort det svårt för företag i vissa branscher eller företag av viss storlek att utnyttja dem?

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Coronastödens vinnare och förlorare

Serienummer: Regeringsuppdrag

Diarienummer: 2021/5

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev