Studieområde:

Styrmedelsmix i pandemin – hösten 2021

Jan–feb 2022

Vi genomför en uppdaterad kartläggning av nationella, statliga stödinsatser som erbjudits det svenska näringslivet för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet.

Styrmedelsmix i pandemin – hösten 2021

Serienummer: Regeringsuppdrag

Diarienummer: 2021/5

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev