Studieområde: Innovationsförmåga

Hur arbetar EU med att reglera ny teknik och samtidigt ha fokus på grön omställning?

Med taktproblem menas den skillnad som finns mellan snabb teknikutveckling och
reglering som ofta tar längre tid. Den här rapporten beskriver hur sådana frågor
diskuteras inom EU och med en kompletterande fördjupning kopplad till den gröna
omställningen.

Rapporten är en delstudie inom Tillväxtanalys ramprojekt Hur påverkar reglering svensk
konkurrenskraft? I en tidigare delstudie gick vi igenom forskningslitteraturen vad gäller
taktproblemet allmänt.

Hur arbetar EU med att reglera ny teknik och samtidigt ha fokus på grön omställning?

Serienummer: Kunskapsprojekt

Hur arbetar EU med att reglera ny teknik och samtidigt ha fokus på grön omställning? Pdf, 834.9 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev