Studieområde:

Global utblick

– Tema: Mobilitet, studieavgifter och högre utbildning

Högre utbildning som instrument för innovation och tillväxt spelar en allt viktigare roll för nationers strävan efter varaktiga konkurrensfördelar. Hög kvalitet i högre utbildning och forskning är avgörande för Sveriges attraktionskraft som kunskapsnation.

En ökad internationell studentrörlighet medför utmaningar för alla länder. Många länder har infört studieavgifter för tredjelands­studenter under senare år. De tre studierna identifierar fallgropar och framgångsfaktorer inför Sveriges fortsatta arbete med student­rekrytering av tredjelandsstudenter i Asien. Studierna indikerar att Sverige bör dra lärdom av erfarenheter från jämförbara länder inför övergången till studieavgifter för tredjelandsstudenter. De viktigaste observationerna är:

  • Erfarenheter från andra länder visar att  en nationellt sammanhållen strategi för rekrytering av tredjelandsstudenter är att föredra framför flertalet ej samordnade insatser.
  • En balanserad rekryteringsstrategi i tredjeland är att föredra då andra länder som infört studieavgifter vittnar om att för aggressiva försök (oftast av enskilda lärosäten) för att motverka minskningen av antalet studenter har visat sig skada det långsiktiga arbetet (landet som attraktiv studienation).
  • Misslyckade samarbeten med agenter får mycket stora negativa effekter inte bara för det enskilda lärosätet utan för hela studienationen.
  • Det finns goda möjligheter till samarbete  med länder av likvärdig storlek, en möjlighet skulle kunna vara ett nordiskt initiativ.
  • En snabb administrativ process är en konkurrensfördel. Detta gäller den akademiska antagningsprocessen och visering.
  • Kvalitetssäkring av inresande tredjelandsstudenter är viktig, detta främst beträffande engelskkunskaper.

Global utblick – Tema: Mobilitet, studieavgifter och högre utbildning

Serienummer: WP/PM 2011:01

Ladda ner rapport Pdf, 663.6 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev