Publicerad 21 januari 2010

Innovativa företag

– bilaga 1 – Entreprenörskap och innovationer

Huvudfrågan i rapporten är vilken roll entreprenörskap spelar för utvecklingen av innovationer i företag. En slutsats är att företag som upprätthåller en strategi med uthålliga innovationsansträngningar förmår att generera fortlöpande innovationer och dessa ger större avkastning än alternativa innovationsstrategier.