Studieområde:

Innovation for a new world?

– Emerging markets, frugal innovation and changing R&D

Det pågår just nu en förändring i globala marknaderna. Kina och Indien kommer inom en snar framtid att vara bland de största ekonomierna i världen; till år 2050 pekar de flesta förutsägelserna på att de är bland världens tre största ekonomier. Framväxten av de kinesiska och indiska ekonomierna är i hög grad en  demografisk historia. Med stora befolkningar skapar man stora nationella ekonomier. En viktig skillnad mot den rådande ekonomiska världsordningen är att percapita inkomsten i dessa ekonomier kommer att vara låg i jämförelse med OECD-länderna. Mega marknader  med mikro konsumenterna kommer därför att vara en viktig aspekt av det framtida globala ekonomiska landskapet.

När det gäller innovationer innebär detta innovationer för konsumenter med lägre köpkraft kommer framgent kommer att bli allt mer intressant. Frugala innovationer är en av många termer som betecknar innovativ verksamhet som syftar till att utveckla produkter som förbrukar mindre resurser, ofta genom förenklad funktionalitet, för uppnå låg kostnad.

Indien utvecklas nu till ett globalt centrum för frugala innovationer. Detta är särskilt märkbart i fråga om små och billiga bilar, men också inom andra områden såsom medicin- och rymdteknik. Det mesta händer i den privata sektorn, under ledning av både indiska och multinationella företag, men även den indiska regeringen söker sätt att systematiskt stödja denna typ av innovation.

Ur ett svenskt perspektiv är det viktigt att överväga möjligheterna att utveckla den framgångsrika innovationssystem som för närvarande  inriktad på högteknologiska för etablerade marknaderna till att även stödja svenska innovationer för nya marknader.

Innovation for a new world? – Emerging markets, frugal innovation and changing R&D

Serienummer: WP/PM 2010:18

Diarienummer: 2011/028

Ladda ner rapport Pdf, 743.6 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev