Studieområde:

Jobs and Exposure to International Trade within the Service Sector in Sweden

Genom att beräkna hur regionalt koncentrerad sysselsättningen är i olika branscher och hur regionalt koncentrerade olika yrken är försöker vi identifiera vilka branscher och yrken som är exponerade för internationell handel. Ansatsen baseras på antagandet att om en bransch eller ett yrke är regionalt koncentrerat antyder detta att det sker regional handel i dessa verksamheter och därmed skulle det även kunna förekomma internationell handel.

Resultaten visar att sysselsättningsmässigt är den internationellt exponerade tjänstesektorn större än tillverkningsindustrin och att på senare år har den förra vuxit på bekostnad av den senare. Uppenbart är också att den internationellt exponerade tjänstesektorn är avsevärt mer humankapitalintensiv än industrin.

Jobs and Exposure to International Trade within the Service Sector in Sweden

Serienummer: WP/PM 2010:05

Diarienummer: 2010/256

Ladda ner rapport Pdf, 465.4 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev