Studieområde:

Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar 

– modellering genom indexerad tillgänglighet

Tillväxtanalys har utvecklat ett verktyg för att mäta och analysera tillgänglighet till tätorter, service och arbets­marknad. Modellen som presenteras i denna rapport har befolkningens tillgänglighet till tätorter som utgångs­punkt.

Rapporten är en underlagsrapport till Regional tillväxt 2010.

Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar  – modellering genom indexerad tillgänglighet

Serienummer: WP/PM 2010:10

Diarienummer: 2010/014

Ladda ner rapport

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.