Publicerad 20 december 2010

Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar 

– modellering genom indexerad tillgänglighet

Tillväxtanalys har utvecklat ett verktyg för att mäta och analysera tillgänglighet till tätorter, service och arbetsmarknad. Modellen som presenteras i denna rapport har befolkningens tillgänglighet till tätorter som utgångspunkt.

Rapporten är en underlagsrapport till Regional tillväxt 2010.

Titel
Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar  – modellering genom indexerad tillgänglighet

Serienummer
WP/PM 2010:10

Diarienummer
2010/014

Ladda ner rapportPDF