Publicerad 29 december 2010

Utvärdering av kostnadsutvecklingen för läkemedel på den omreglerade apoteksmarknaden

– delrapport 1

Tillväxtanalys har ett regeringsuppdrag att följa kostnadsutvecklingen på den omreglerade apoteks­marknaden och att utvärdera effekterna av reformen.

Denna rapport utgör en delrapportering av uppdraget och innehåller bland annat en precisering och avgränsning samt en redogörelse för hur Tillväxtanalys kommer att genomföra uppdraget.

Titel
Utvärdering av kostnadsutvecklingen för läkemedel på den omreglerade apoteksmarknaden – delrapport 1

Serienummer
WP/PM 2010:13

Diarienummer
2009/067

Ladda ner rapportPDF