Studieområde:

Vilken betydelse har immateriella investeringar för den svenska ekonomin?

Regeringen har därför uppdragit åt Tillväxtanalys att ta fram ny kunskap och kompletterande statistik om tjänstesektorn. Av uppdraget från Regeringen framgår att det behövs en ökad förståelse för ”hur tillväxt uppstår i en tjänstebaserad ekonomi och vilken roll tjänsteinnovation respektive innovation i tjänstesektorn spelar i detta sammanhang”.En övergripande fråga som analyserats i projektet är hur omvandlingen i tjänstesektorns företag bäst kan beskrivas så här i början av ett nytt årtionde på 2000-talet och vilka effekter detta har på innovation, produktivitet och export av tjänster.

Sedan krisen i början av 1990-talet har den svenska produktivitets­tillväxten varit bland de högsta jämfört med Japan, USA och de västeuropeiska EU-länderna. Avregleringar i mitten av 1980-talet och investeringar i IKT  har varit viktiga förklaringar till den höga produktivitetstillväxten. Den här rapporten visar att ytterligare en viktig förklaring till den höga produktivitetstillväxten efter krisen på 1990-talet var immateriella investeringar. År 2006 utgjorde dessa investeringar cirka 10 procent av BNP. Om immateriellt kapital inkluderas i så kallad tillväxtbokföringsanalys så blir dess bidrag till arbetsproduktiviteten i näringslivet 30 procent 1995–2006. Dessutom bidrog immateriellt kapital till 29 procent av produktivitetstillväxten i tillverkningsindustrin. Mycket av den höga produktivitetstillväxten i tillverkningsindustrin har således påverkats av att tillverknings­industrin har ökat sina immateriella investeringar som till stor del utgörs av tjänster.

Vilken betydelse har immateriella investeringar för den svenska ekonomin?

Serienummer: WP/PM 2010:16

Diarienummer: 2010/013

Ladda ner rapport Pdf, 858.4 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev