Publicerad 15 februari 2011

Arbetskraftsförsörjning i landsbygder

En kompletterande diskussion till rapporten ”Regionernas arbetskraftsförsörjning” baserad på olika tolkningar av landsbygdsbegreppet.