Studieområde:

Merkostnader på grund av gles bebyggelsestruktur i kommuner och landsting

Det kommunalekonomiska utjämningssystemet omsätter ca 73 miljarder kr per år. Därmed har systemet stor betydelse för kommuners och landstings förutsättningar att bedriva verksamhet. Som jämförelse kan nämnas att EU- medlen inom strukturfonderna och Landsbygds­programmet uppgår till ca 7 Miljarder per år under programperioden 2007 - 2013.

Tillväxtanalys föreslår en rad olika uppdateringar inom systemet. En central utgångspunkt i utformandet av förslagen är att göra modellerna mer stabila över tid samt att öka transparensen i systemet.

Merkostnader på grund av gles bebyggelsestruktur i kommuner och landsting

Serienummer: WP/PM 2011:08

Diarienummer: 2010/167

Ladda ner rapport Pdf, 1.1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev