Studieområde:

Det globala läget för sällsynta jordartsmetaller

– en analys av utbud och efterfrågan

Moderna hybridbilar, mobiltelefoner, batterier, det fiberoptiska bredbandet och vindkraftverk - i alla dessa produkter och många fler av vikt för vårt vardagliga liv ingår så kallade sällsynta jordartsmetaller ”rare earths”, som endera gör att produkterna fungerar mer effektivt eller fungerar över huvud taget. Utan dessa strategiska mineraler stannar stora delar av det moderna samhället.

Tillväxtanalys har följt utvecklingen kring resursdiplomati och strategiska mineraler på nära håll och gör bedömningen att denna fråga kommer vara av stor strategisk vikt framöver, inte bara för stormakter som Kina, Japan, Indien och USA och för regioner som EU, utan även för Sverige. Under 2010 beslutade Tillväxtanalys därför att genomföra en konsultupphandling för att samla in bakgrunds­material kring situationen gällande sällsynta jordarts­metaller – globalt och med specifika landsfallstudier för Japan, Kina, Indien och Brasilien.

Det globala läget för sällsynta jordartsmetaller – en analys av utbud och efterfrågan

Serienummer: WP/PM 2011:09

Diarienummer: 2011/020

Ladda ner rapport Pdf, 2.1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev