Publicerad 31 mars 2011

Obama, kongressen och Clean Tech

– vad händer med miljöteknikindustrin i USA?

Tillväxtanalys har som uppgift att bevaka och analysera områden som har betydelse för svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling. Under vintern/våren 2010–2011 har myndighetens utlandsbaserade omvärldsbevakning följt det politiska spelet kring miljöteknikindustrin i USA.