Studieområde:

Kina gör affärer

– Kinesiska strategier för internationella M&A och eventuella konsekvenser för Sverige

Kinas starka ekonomiska tillväxt under de senaste decennierna gör att landet idag är världens näst största ekonomi. När många andra länder runt om i världen under senare år drabbats av ekonomisk tillbakagång har Kina fortsatt att visa upp tillväxtsiffror på omkring tio procent per år.

Inte oväntat börjar Kinas företag etablera sig globalt, även utanför traditionella sektorer som naturtillgångar. Enligt olika bedömningar kan de kinesiska internationella investeringarna i och uppköp av utländska företag (Mergers and Aquisitions, M&A) öka med närmare 30 procent årligen under de kommande åren. Ett konkret exempel är Volvo-Geelyaffären som kommit att bli internationellt uppmärksammat.

I denna rapport analyseras de kinesiska strategierna bakom internationella M&A, främst som de kommit att formuleras inom olika delar av den kinesiska statsapparaten, men även direkt av företagen själva. Vid sidan av analysen diskuteras även vilka tänkbara konsekvenser detta kan medföra för Sverige.

Rapporten är gemensamt författad av Tillväxtanalys kontor i Peking och svenska ambassaden i Peking.

Kina gör affärer – Kinesiska strategier för internationella M&A och eventuella konsekvenser för Sverige

Serienummer: WP/PM 2011:11

Diarienummer: 2011/148

Ladda ner rapport Pdf, 765.9 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev