Studieområde:

e-Health and Patient-Centered Care Processes in the United States of America

Amerikansk sjukvård är den näst dyraste i världen sett som andel av BNP och står nu inför stora förändringar. År 2010 klubbades  sjukvårdsreformen, med innebörden att sjukförsäkring år 2014 kommer att bli tillgänglig för miljontals fler amerikaner än idag. The Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH)-lagen infördes som del av American Recovery and Reinvestment-lagstiftningen (ARRA) 2009 och innebär stora investeringar bland annat i moderniseringen av sjukvårdssystemet genom att uppmuntra och utveckla användningen av e-hälsa. 

Ett stort antal aktiviteter initierades av HITECH-lagen, främst inom utvecklingen och användningen av elektroniska patientjournaler. För den oinsatta verkar vissa av dessa överlappa med varandra och det finns mängder av myndigheter och organisationer involverade. Anledningen till detta “bottom-up”-tillvägagångssätt istället för ett auktoritärt ”top-down” är troligen den rädsla många amerikaner känner inför socialiserad sjukvård och att regeringen ska ha en alltför stor roll inom vården. Detta har i sin tur bidragit till sjukvårds­systemets komplicerade struktur och de stora skillnaderna i användningen av e-hälsa, där det överhuvudtaget förekommer, runt om i landet. Behoven är väldigt olika och de e-hälsosystem som nu utvecklas på olika ställen i USA kommer förmodligen att skilja sig åt markant. Nästa steg blir att koppla  ihop de olika e-hälsosystemen och få dem att kommunicera med varandra. Detta tillvägagångssätt kan verka ineffektivt när så mycket pengar investeras på en gång av den federala regeringen, men är att förvänta i ett land där många vill att den federala regeringen ska vara så lite involverad i deras liv som möjligt. Många tror att den semantiska webben [3]  kommer att användas för att extrahera data from de olika systemen.

Samtliga federala riktlinjer inom e-hälsa i USA har patienten i fokus. De e-hälsoinitiativ som har, och håller på att utvecklas, verkar följa den logiken. Sverige borde följa utvecklingen av de många system som nu utvecklas i landet, särskilt utvecklingen av elektroniska patientjournaler. Detta är ett område där Sverige kommit längre än USA och det torde finnas möjligheter för svenska företag  och andra aktörer att ta del av de stora investeringar som nu görs.

e-hälso-systemen vid Kaiser Permanente och Veterans Health Administration (f d militärers sjukvård) är väl utvecklade och  tillämpbara på Sverige av flera anledningar: Deras organisationer sköts mer likt ett  landsting än någon annan amerikansk sjukvårdsorganisation. De stödjer ungefär samma antal människor som bor i Sverige; Veterans Health Administration har patienter över hela landet och Kaiser Permanente har patienter i alla åldrar. Det skulle därför vara av stort intresse för Sverige att studera dessa två organisationers e-hälso-system.

Många aktiviteter på delstatsnivå pågår i USA. Svenska intressenter borde följa utvecklingen av e-hälso-systemen i flera olika stater, exempelvis i Rhode Island och Indiana.

Det kan vara av intresse för Sverige, där sjuksköterskor traditionellt har starka positioner, att deras roll, ansvarsområden och utbildning förväntas förändras markant till följd av det ökade behovet av vård som sjukvårdsreformen medför. Man kan förvänta sig att det kommer bli ont om sjuksköterskor i USA på grund av dessa förändringar. Amerikanerna förutser brist på e-hälsopersonal i framtiden på grund av den planerade ökade användningen av e-hälsosystem och följaktligen investerar universitet och högskolor i träning och utbildning av relevant personal. Kan sjuksköterskor och e-hälsopersonal bli svenska exporter? Lämplighetsstudier borde göras inom området.

Svenska företag bör informeras om de många möjligheterna till medicinsk innovation i USA, inte bara generellt inom e-hälsa, utan inom e-recept, data mining/analys, verktyg för att integrera vård och klinisk data som kan användas som underlag till beslut. De stora summor som för närvarande satsas inom e-hälsa i USA öppnar många möjligheter för en mängd aktörer, inklusive svenska.

[3] Enligt Wikipedia: Semantiska webben är ett begrepp myntat av World Wide Web Consortiums (W3Cs) chef Tim Berners-Lee, som också är skapare av världswebben (WWW). Begreppet beskriver metoder och teknik för att möjliggöra för maskiner att förstå innebörden eller "semantiken" i informationen på webben. http://sv.wikipedia.org/wiki/Semantiska_webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

e-Health and Patient-Centered Care Processes in the United States of America

Serienummer: WP/PM 2011:12

Diarienummer: 2010/177

Ladda ner rapport Pdf, 597.8 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev