Publicerad 16 juni 2011

Hinder och drivkrafter för tjänsteinnovation i offentlig sektor

– outsourcing av offentligt finansierade tjänster

Detta uppdrag är en fördjupning av 2010-års uppdrag ”Kunskap och statistik om tjänstesektorn”.

Denna gång står nyckelkompetenser för tjänsteinnovation i industri- och tjänsteföretag, samt hinder och drivkrafter för tjänsteinnovation inom offentlig sektor i fokus.

Rapporten ägnar den senare frågeställningen uppmärksamhet och ingår i uppdraget ”Fungerande innovationssystem och kunskap och statistik om tjänster och tjänsteinnovation”.