Publicerad 16 juni 2011

Tjänsteföretagens drivkrafter och dynamik

Syftet med denna rapport är att beskriva hur affärsut­veckling och nyckelkompetenser i olika tjänsteföretag utvecklats i spåren av det senaste årtiondets stora strukturförändringar till följd av främst avregleringar och ökad internationell konkurrens i globaliseringens kölvatten. 

Detta görs genom analys av utvecklingen i tre olika typer av tjänsteföretag nämligen, kedjeorganisationer, konsultföretag och ICT-relaterade företag.

Titel
Tjänsteföretagens drivkrafter och dynamik

Serienummer
WP/PM 2011:25

Diarienummer
2011/052

Ladda ner rapportPDF