Studieområde:

Försvagat immaterialrättsskydd i de globala värdekedjorna

– en global utblick från USA, Japan, Kina och Indien

Inom Tillväxtanalys uppdrag för löpande bevakning beskriver och analyserar denna globala utblick hur USA, Japan, Kina och Indien arbetar med immaterialrätter ur ett nationellt och strategiskt perspektiv.

Frågan om hur olika länder väljer att hantera immaterialrätter inom de globala värdekedjorna blir en allt viktigare fråga för svenskt och europeiskt näringsliv.

De studerade länderna har vitt skilda men tydliga strategier för att föra nationen framåt. Rapporten diskuterar bland annat vilka konsekvenser de nya tillväxtländerna strategier och politik kring de immateriella rättigheterna kan få för den svenska innovations­politiken.

Försvagat immaterialrättsskydd i de globala värdekedjorna – en global utblick från USA, Japan, Kina och Indien

Serienummer: WP/PM 2011:26

Diarienummer: 2012/027

Ladda ner rapport Pdf, 676.1 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev