Studieområde:

En beskrivning av hur en Raps-framskrivning på FA-nivå kan brytas ner till kommunnivå

Rapporten ”Regionernas arbetskraftsförsörjning” (Tillväxtanalys rapport 2010:06) har fått stor uppmärksamhet av regionala aktörer och det finns ett intresse av att kunna bryta ner Raps-framskrivning på FA-nivå till kommunnivå.

Rapporten ”Regionernas arbetskraftsförsörjning” (Tillväxtanalys rapport 2010:06) har fått stor uppmärksamhet av regionala aktörer och det finns ett intresse av att kunna bryta ner rAps-framskrivning på FA-nivå till kommunnivå.

Tillväxtanalys har därför genomfört en pilotstudie av hur ett raps-scenario på FA-regionnivå kan brytas ner till kommunnivå för Jämtlands och Västernorrlands län.

Den här rapporten beskriver hur en nedbrytning går till.

Pilotstudien har utförts i samverkan mellan Tillväxtanalys och Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrlands län. WSP Analys & Strategi har bidragit genom att fram ett förslag till metod

En beskrivning av hur en Raps-framskrivning på FA-nivå kan brytas ner till kommunnivå

Serienummer: WP/PM 2011:33

Diarienummer: 2011/082

Ladda ner rapport Pdf, 534.5 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev