Studieområde:

Forskningspolitik och internationalisering, Japan

– landrapport

Tillväxtanalys fick under våren 2011 i uppdrag av utbildnings- och närings­departementen att översiktligt beskriva den forskningspolitiska utvecklingen i ett antal olika länder. Denna landrapport beskriver Japans forsknings- och innovationspolitiska situation, synen på internationellt samarbete, samt på Sverige.

  • Japan behåller en fortsatt hög nivå på forskningsinvesteringar. Den offentliga FoUbudgeten är på 3 648,5 miljarder yen (287,5 mdkr [1]) för 2011, vilket är en ökning med 2,1 procent jämfört med budgetår 2010, och motsvarar 0,75 procent av BNP. Räknas företagens bidrag med så utgör FoU cirka 3,6 procent av landets BNP.
  • Huvudverktyget för planering är landets femåriga ”Basic Science and Technology Plan”. I den tredje planen vars verksamhets­tid avslutades 31 mars 2011 fanns åtta prioriterade områden: livsvetenskaper, informations- och kommunikationsteknik (IKT), energi, miljöteknik, nanoteknik/material, tillverkningsteknik, infrastruktur, samt ”forskningsfronter”, huvudsakligen inom rymd och hav.
  • Naturkatastrofen den 11 mars 2011 har gjort att Japans fjärde ”Basic S&T Plan” presenterades först i slutet av augusti 2011. Målet är att öka de offentliga investeringarna i FoU till en procent av BNP till år 2020 och att skapa ett tydligare fokus på innovation. Mer resurser kommer att allokeras för energiforskning, riskhantering och skydd mot naturkatastrofer  – ”the Reconstruction and Rebirth of Japan”.
  • Relativa svagheter inom japansk forskning inkluderar en dålig koppling mellan grundforskning och klinisk prövning inom livsvetenskaper, byråkrati, och en låg grad av internationalisering (Se bilaga 6 för en diskussion om universiteten). Landets inhemska styrka har gjort att Japan inte har behövt vara så utåtriktat. Det är dock mer en myt än fakta att Japan är ”svårt att samarbeta med”.
  • Sverige har ett mycket gott rykte i Japan som forsknings- och innovationsnation och VINNOVA, SSF, STINT med flera har samarbetsavtal. Utbyte förekommer på ett antal nivåer, även i form av regelbundet hållna konferenser. Under 2011 gör japanska myndigheter en översikt över internationella samarbetsavtal för att prioritera bland samarbetsländer. Det är av vikt att Sverige faller väl ut i denna process.

[1] I texten har genomgående en yenkurs på 1 kr = 12,7 yen använts

Forskningspolitik och internationalisering, Japan – landrapport

Serienummer: WP/PM 2011:38

Diarienummer: 2011/118

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev